Neurologopeda – jak pomoże w zaburzeniach dziecięcych?


Prawidłowa mowa to jeden z najważniejszych aspektów rozwojowych w życiu człowieka. Jako jeden z podstawowych sposobów komunikacji  międzyludzkiej, mowa stanowi znaczącą rolę już od pierwszych miesięcy życia. Choć świadomość wpływu wad wymowy na jakość życia i rozwój dziecka jest dziś coraz większa, wielu rodziców w dalszym ciągu nie zdaje sobie sprawy z tego na co zwracać uwagę i jak szybko wybrać się z dzieckiem do specjalisty mowy, czyli logopedy. To on, po dokładnym przebadaniu dziecka będzie mógł zalecić konkretne ćwiczenia lub, w przypadku stwierdzenia problemów z mową wynikających z zaburzeń neurologicznych, skierować dziecko do neurologopedy. Jak praca z neurologopedą może pomóc w walce z zaburzeniami wieku dziecięcego?

Na czym polega praca neurologopedy?

Neurologopedia to jedna z wielu gałęzi nowoczesnej logopedii, czyli nauki zajmującej się mową i różnymi podłożami jej zaburzeń. W omawianym przypadku przedrostek „neuro” sugeruje, że neurologopeda zajmuje się problemami z mową (lub jej brakiem) spowodowanymi uszkodzeniami w obrębie układu nerwowego. Zaburzenia takie jak afazja, dysfazja, anartia, dyzartia, dysologia, porażenie mózgowe, autyzm czy mutyzm są częstym powodem problemów z prawidłową mową lub brakiem mowy zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Do grupy ryzyka wystąpienia problemów neurologopedycznych należą także wcześniaki, dzieci z ciąży o nieprawidłowym przebiegu a także dzieci urodzone z trudnościami okołoporodowymi.

logopedaWizyta u neurologopedy jest więc koniecznością w przypadku dzieci ze wspomnianymi zaburzeniami, jednak często jest też kierowana niepokojącymi sygnałami pozornie niezwiązanymi z żadnym zaburzeniem. Często to właśnie poprzez problemy z mową lekarze są w stanie zdiagnozować problemy neurologiczne dziecka i tym samym znaleźć metodę walki z nimi, jednocześnie ułatwiając dziecku rozwój i funkcjonowanie. Gdy rodzic zauważa u dziecka kłopoty z jedzeniem, w tym na przykład odmawianie pokarmów czy problemy z gryzieniem, żuciem i przełykaniem, a także inne zaburzenia psychoruchowe, czy nadmierne ślinienie się i ciągle uchyloną buzię, warto skonsultować się z neurologopedą w celu sprawdzenia podłoża problemu – kwestie te mogą mieć znaczący wpływ na późniejszy rozwój mowy u dziecka.

Rezultaty pracy dziecka z neurologopedą

Neurologopeda zajmuje się głównie diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i języka wywołanych uszkodzeniami lub problemami w obrębie układu nerwowego. Choć neurologopedzi współpracują także z dorosłymi, głównie spotyka się ich podczas pracy z dziećmi. Nie podlega bowiem żadnej dyskusji fakt, że w przypadku układu nerwowego i problemów rozwojowych, czas jest niezwykle cenny. Wcześnie wykryta wada może zostać usunięta dzięki skutecznej terapii i regularnej pracy z neurologopedą. Dzięki niej dziecko z zaburzeniami ma szansę na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i uniknięcie trudności komunikacyjnych powiązanych z występującym zaburzeniem. Terapia neurologopedyczna jest zawsze dostosowywana do potrzeb i możliwości małego pacjenta, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie go przez poszczególne etapy rozwoju mowy w sposób kontrolowany i prawidłowy.

Choć neurologopedia skupia się głównie na mowie, aby ta mogła działać prawidłowo konieczne jest powiązanie jej ze stymulacją innych procesów poznawczych, a więc zmysłów takich jak wzrok, słuch, czy dotyk. Z tego też powodu neurologopedia może być skuteczną bronią w walce z innymi problemami rozwojowymi powiązanymi z występującym u dziecka zaburzeniem. W połączeniu z innymi formami rehabilitacji i terapii poznawczej, neurologopedia pozwala na zapewnienie dzieciom z zaburzeniami stosunkowo normalnego toku rozwojowego.