Jakie badania wykonuje się jako pierwsze u noworodków?


Natychmiast po urodzeniu dziecka, w ciągu kilku minut po porodzie, każdy noworodek przechodzi rutynowe badania, które służą ocenie stanu jego zdrowia i identyfikacji ewentualnych zagrożeń dla jego życia. Badania te wykonywane są przez neonatologa na sali porodowej.

Ocenie podlegają podstawowe parametry życiowe. Wyniki zapisywane są w skali Apgar, obejmującej pięć najważniejszych parametrów: 

 • oddychanie, 
 • czynności serca,
 • napięcie mięśni,
 • odruchy
 • zabarwienie skóry. 

Parametry te świadczą o stopniu przystosowania dziecka do samodzielnego życia. W każdej kategorii noworodek może otrzymać od 0 do 2 punktów. Wynik maksymalny wynosi więc 10 punktów. Za dziecko urodzone w stanie dobrym uznaje się takie, które otrzymało od 7 punktów wzwyż. Wynik wynoszący 5 punktów lub mniej wskazuje na konieczność podania noworodkowi tlenu. Wkrótce po porodzie wykonane zostają również pomiary ciężaru, długości ciała oraz obwodu głowy. Kontroli poddawane zostaje także serce. W razie konieczności może zostać zlecone wykonanie EKG lub echo serca. Lekarz sprawdza ponadto:

 • przepływ krwi, sprawdzając tętno w pachwinie noworodka, 
 • ewentualne nieprawidłowości anatomiczne, poddając dziecko dokładnym oględzinom, 
 • drożność przewodu pokarmowego, 
 • obecność i drożność otworu odbytowego. 

noworodek

Kiedy należy udać się z dzieckiem na pierwszą wizytę do przychodni? 

Na pierwszą wizytę do przychodni należy udać się z dzieckiem w drugim tygodniu jego życia. Pediatra ponownie wykona pomiary noworodka i sprawdzi postęp procesu gojenia pępka. Kolejna wizyta powinna się odbyć w szóstym tygodniu życia dziecka. Lekarz sprawdzi wtedy ciemiączko, oceni prawidłowość zrastania kości czaszki, sprawdzi odwodzenie stawów i osłucha serce oraz płuca. 

W drugim miesiącu życia niemowlęcia konieczne jest wykonanie obowiązkowych szczepień przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i zakażeniom haemophilus influenzae typu b, a także administracja drugiej dawki szczepionki przeciw żółtaczce typu B. 

Dodatkowe badania, jakie warto wykonać noworodkowi 

W pierwszych dniach życia należy wykonać u noworodka także komplet badań przesiewowych, które pozwalają wykrywać wady wrodzone i sygnalizują ryzyko groźnych chorób. Dzięki nim wszystkie potrzebujące specjalnej opieki dzieci mogą szybko otrzymać odpowiednie leczenie, umożliwiające zatrzymanie lub spowolnienie zmian chorobowych. Badaniami przesiewowymi wykonywanymi u noworodków są: 

 • WNT, czyli badanie na wrodzoną niedoczynność tarczycy, 
 • WPN, czyli badanie na wrodzony przerost nadnerczy, 
 • CF, czyli badanie na mukowiscydozę, 
 • PKU, czyli badanie na fenyloketonurię, 
 • BIOT, czyli deficyt biotynizady, 
 • SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni, 

a także inne rzadkie choroby metaboliczne. 

 1. USG bioder

Jednym z kluczowych badań, jakie należy wykonać po narodzinach dziecka, jest USG bioder, które stanowi najlepszą metodę diagnostyki dysplazji stawów biodrowych. Pozwala ocenić elementy kostne i stawowe niemowlęcia, a także położenie głowy kości udowej względem panewki. USG bioder najlepiej wykonać w szóstym tygodniu życia dziecka. Badania tego typu nie należy przeprowadzać przez ukończeniem przez niemowlę trzeciego tygodnia życia, gdyż wykryte na tym etapie rozwoju nieprawidłowości często ulegają samoistnemu regresowi. 

Kolejne kontrolne badanie USG bioder powinno zostać wykonane w trzecim miesiącu życia, a następne w momencie, gdy dziecko zacznie chodzić. 

Dlaczego profilaktyka u noworodków jest bardzo ważna? 

Badania profilaktyczne przeprowadzone u noworodków pozwalają wykrywać zaburzenia i choroby wrodzone, których objawy i skutki często nie są widoczne w pierwszych kilku tygodniach, a często nawet miesiącach życia dziecka. Ma to olbrzymie znaczenie dla zdrowia oraz ogólnego rozwoju małego człowieka. 

Stosowna profilaktyka pozwala odpowiednio wcześnie wdrożyć działania umożliwiające zapobieganie chorobom, upośledzeniu umysłowemu, a także przedwczesnej śmierci. Poprawia to ogólny komfort i często daje możliwość skorygowanie rozwoju oraz funkcjonowania dziecka. 

Ortopeda dla dzieci w Jeleniej Górze 

Badania ortopedyczne u noworodków i niemowląt, takie jak USG bioder, wykonywane są w poradni Centrum Medycznego Zabobrze, w której przyjmuje ortopeda z Jeleniej Góry. Pacjenci zachęcani są do korzystania z oferty badań profilaktycznych, które pozwalają objąć dziecko najlepszą opieką medyczną i umożliwiają wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości na wczesnym etapie życia.